Film pochodzi z serwisu YouTube. Odtwarzając go godzisz się na politykę prywatności Google.

Uwaga!

Sprzedaż programu TS w wersji Windows została wstrzymana.

Więcej

Funkcje podstawowe

Wszystkie funkcje podstawowe są dostępne podczas korzystania z programu TS w zakresie transportowo-spedycyjnym. Jeśli TS używany jest wyłącznie jako program spedycyjny lub wyłącznie jako program transportowy, to niektóre opisane poniżej funkcje mogą być nieaktywne.

 • dokumenty: zlecenia transportowe i spedycyjne, faktury, noty obciążeniowe, noty odsetkowe, przychody, koszty. Wszystkie dokumenty są podzielone na własne (wystawione przez firmę i wysłane kontrahentowi) i obce (otrzymane, wystawione przez klienta)
 • generowanie e-maili do kontrahentów i przewoźników w oparciu o szablony treści
 • automatyczne sprawdzanie kontrahenta czy jest czynnym podatnikiem VAT na podstawie portalu podatkowego Ministerstwa Finansów
 • automatyczne pobieranie danych polskich przedsiębiorców z Bazy Internetowej REGON (BIR)
 • biblioteki powiązane ze zleceniami: trasy, towary, miejsca załadunku i rozładunku, odprawy celne i wiele innych
 • cenniki usług transportowych z możliwością zdefiniowania różnych cenników dla różnych kontrahentów
 • wyjazdy (karty drogowe), rozliczanie zużycia paliwa i AdBlue, kilometrów (w tym ładownych, pustych, w kraju, za granicą), kontrola przekroczeń zużycia paliwa, rozliczenie godzin pracy, kosztów (w tym kosztów zakupu paliwa), obliczanie wyniku finansowego delegacji itp.
 • rozliczenie diet i ryczałtów za noclegi
 • rozrachunki z kontrahentami, przelewy, kompensaty, kontrola salda płatniczego
 • wzorce powtarzających się zleceń i faktur
 • kontrola i automatyczne ostrzeganie o niewyfakturowanych zleceniach
 • kontrola i automatyczne ostrzeganie o upływających terminach płatności oraz terminów dotyczących firmy, kierowców (np. ważność uprawnień), taboru (np. przeglądy, ubezpieczenia) i kontrahentów (np. OCP)
 • opcje pomocnicze: ewidencja korespondencji, tabele kursów, lista krajów i walut
 • zestawienia i analizy: rachunek wyników, zestawienie zleceń, dokumentów płatniczych, rejestry VAT i wiele innych
 • kreatory wydruków: możliwość zdefiniowania wyglądu każdego dokumentu własnego (wysyłanego kontrahentowi), w szczególności zlecenia dla przewoźnika, potwierdzenie przyjęcia zlecenia dla zleceniodawcy, faktury, noty odsetkowej i obciążeniowej, propozycji kompensaty, wezwania do zapłaty itp. Kreator umożliwia m.in. zdefiniowanie różnych szablonów wydruków (np. różne języki, różna zawartość, różne dopiski na dokumentach)
 • różne parametry pracy programu (ustawianie stawek i momentów podatkowych, sposobu numerowania dokumentów, szablonów frachtów i wiele innych)
 • bezpieczeństwo i ochrona danych: archiwizacja, hasła dostępu, lista uprawnionych operatorów, możliwość zdefiniowania dostępu do poszczególnych opcji i tabel dla poszczególnych operatorów, możliwość ukrycia przed operatorem dokumentów innego operatora itp.
 • możliwość filtrowania tabel, wyszukiwania, sortowania wg dowolnych pól, eksportowania danych do EXCEL-a
 • możliwość pracy terminalowej. Program jest napisany w technologii klient-serwer, co oznacza, że może być używany terminalowo czyli do bazy danych można się podłączać z dowolnego komputera na świecie z dostępem do internetu
 • system serwisowy bazy danych: automatyczne aktualizacje poprawek, zdalna rejestracja licencji i jej rozszerzeń itp. .

Oddział

Wymiana danych pomiędzy oddziałami firmy a centralą. Moduł umożliwia podłączenie programu zainstalowanego w oddziale do bazy danych znajdującej się w centrali firmy. Operator w oddziale pracuje faktycznie na bazie danych znajdującej się w centrali ale może mieć tak ustawiony dostęp, żeby widział tylko te dane które sam wprowadził (może też widzieć wszystko, zależy to od ustawienia odpowiedniego parametru przed administratora). Zakup modułu ma sens przy wykupieniu dodatkowej licencji na co najmniej jeden oddział. Moduł nie pracuje samodzielnie. Może być zakupiony tylko razem z programem TS.

Moduł JPK_FA

Moduł służy do tworzenia jednolitych plików kontrolnych faktur (JPK_FA). Pliki JPK z fakturami wysyłane są na ew. wezwanie urzędu skarbowego, za okres podany na wezwaniu. W tym momencie (początek 2018r.) obowiązek wysyłania dotyczy tylko faktur sprzedażowych. Moduł JPK_FA w programie TS-WIN tworzy plik automatycznie na podstawie faktur przychodowych wprowadzonych do systemu.

Moduł JPK_VAT

Moduł służy do tworzenia jednolitych plików kontrolnych VAT, które są wymagane przepisami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów. Jest to jeden z siedmiu rodzajów plików JPK – rejestr zakupu i sprzedaży VAT. Począwszy od 2018r. obowiązek tworzenia i wysyłania plików JPK_VAT obejmuje wszystkich przedsiębiorców. Pliki te należy wysyłać za każdy miesiąc bez wezwania urzędu. Moduł JPK_VAT w programie TS-WIN tworzy plik automatycznie na podstawie faktur przychodowych i kosztowych wprowadzonych do systemu.

Moduł PELE

Bankowość elektroniczna – generowanie i transmisja do systemów bankowych przelewów elektronicznych. Moduł służy do hurtowego tworzenia przelewów w elektronicznym pliku tekstowym i wysyłania przelewów do systemu bankowego. Moduł obsługuje formaty:

– dla przelewów złotówkowych: „Elixir-0” (wszystkie banki w Polsce),  
– dla przelewów walutowych: „MT 103” (m.in.Alior, ING, BPH, BZ WBK, Raiffeisen).

Obydwa w/w formaty są implementowane przez większość banków w Polsce, na życzenie klienta możemy przygotować dowolny format przelewu zgodny z wymaganiami dowolnego banku.

Moduł KHAN

Wymiana danych z programem FK (finansowo-księgowym). W ramach modułu KHAN program TS przygotowuje dane o sprzedaży i zakupach, które można wczytać do jednego z systemów: „CDN Optima” i „CDN Klasyka”, „RAKS SQL” i „RAKS 2000”, „Rewizor Nexo” i „Rewizor GT”, „Symfonia”, „Exact”. Dane mogą być też przygotowane w wewnętrznym formacie TS(XML). Moduł służy do wysyłania danych z programu głównego do systemu finansowo-księgowego. Moduł nie pracuje samodzielnie. Może być zakupiony tylko razem z programem TS. Jego używanie ma sens tylko wtedy, gdy Użytkownik lub Jego biuro rachunkowe pracuje na jednym z wymienionych wyżej programów FK lub jeśli w programie FK istnieje możliwość dostosowania importu danych do formatu XML

Moduł KPRO

Książka przychodów i rozchodów. Moduł służy do wysyłania danych z programu głównego do książki przychodów i rozchodów oraz do prowadzenia i drukowania tej książki.

Moduł EPRZ

Ewidencja przychodów (ryczałt). Moduł służy do wysyłania danych z programu głównego do ewidencji przychodów (podatek ryczałtowy oraz do prowadzenia i drukowania tej ewidencji.

Moduł RKAS

Kasa, raporty kasowe. Moduł służy do wysyłania danych z programu głównego do raportu kasowego oraz do prowadzenia kasy i drukowania raportów i dokumentów kasowych.

Moduł RBAN

Bank, raporty bankowe. Moduł służy do wysyłania danych z programu głównego do raportu bankowego oraz do kontroli stanu kont bankowych.