Film pochodzi z serwisu YouTube. Odtwarzając go godzisz się na politykę prywatności Google.

Funkcje podstawowe

Wszystkie funkcje podstawowe są dostępne podczas korzystania z programu TS w zakresie transportowo-spedycyjnym. Jeśli TS używany jest wyłącznie jako program spedycyjny lub wyłącznie jako program transportowy, to niektóre opisane poniżej funkcje mogą być nieaktywne.

 • dokumenty: zlecenia transportowe i spedycyjne, faktury, noty obciążeniowe, noty odsetkowe, przychody, koszty. Wszystkie dokumenty są podzielone na własne (wystawione przez firmę i wysłane kontrahentowi) i obce (otrzymane, wystawione przez klienta)
 • generowanie e-maili do kontrahentów i przewoźników w oparciu o szablony treści
 • automatyczne sprawdzanie kontrahenta czy jest czynnym podatnikiem VAT na podstawie portalu podatkowego Ministerstwa Finansów
 • automatyczne pobieranie danych polskich przedsiębiorców z Bazy Internetowej REGON (BIR)
 • biblioteki powiązane ze zleceniami: trasy, towary, miejsca załadunku i rozładunku, odprawy celne i wiele innych
 • cenniki usług transportowych z możliwością zdefiniowania różnych cenników dla różnych kontrahentów
 • wyjazdy (karty drogowe), rozliczanie zużycia paliwa i AdBlue, kilometrów (w tym ładownych, pustych, w kraju, za granicą), kontrola przekroczeń zużycia paliwa, rozliczenie godzin pracy, kosztów (w tym kosztów zakupu paliwa), obliczanie wyniku finansowego delegacji itp.
 • rozliczenie diet i ryczałtów za noclegi
 • rozrachunki z kontrahentami, przelewy, kompensaty, kontrola salda płatniczego
 • wzorce powtarzających się zleceń i faktur
 • kontrola i automatyczne ostrzeganie o niewyfakturowanych zleceniach
 • kontrola i automatyczne ostrzeganie o upływających terminach płatności oraz terminów dotyczących firmy, kierowców (np. ważność uprawnień), taboru (np. przeglądy, ubezpieczenia) i kontrahentów (np. OCP)
 • opcje pomocnicze: ewidencja korespondencji, tabele kursów, lista krajów i walut
 • zestawienia i analizy: rachunek wyników, zestawienie zleceń, dokumentów płatniczych, rejestry VAT i wiele innych
 • kreatory wydruków: możliwość zdefiniowania wyglądu każdego dokumentu własnego (wysyłanego kontrahentowi), w szczególności zlecenia dla przewoźnika, potwierdzenie przyjęcia zlecenia dla zleceniodawcy, faktury, noty odsetkowej i obciążeniowej, propozycji kompensaty, wezwania do zapłaty itp. Kreator umożliwia m.in. zdefiniowanie różnych szablonów wydruków (np. różne języki, różna zawartość, różne dopiski na dokumentach)
 • różne parametry pracy programu (ustawianie stawek i momentów podatkowych, sposobu numerowania dokumentów, szablonów frachtów i wiele innych)
 • bezpieczeństwo i ochrona danych: archiwizacja, hasła dostępu, lista uprawnionych operatorów, możliwość zdefiniowania dostępu do poszczególnych opcji i tabel dla poszczególnych operatorów, możliwość ukrycia przed operatorem dokumentów innego operatora itp.
 • możliwość filtrowania tabel, wyszukiwania, sortowania wg dowolnych pól, eksportowania danych do EXCEL-a
 • możliwość pracy terminalowej. Program jest napisany w technologii klient-serwer, co oznacza, że może być używany terminalowo czyli do bazy danych można się podłączać z dowolnego komputera na świecie z dostępem do internetu
 • system serwisowy bazy danych: automatyczne aktualizacje poprawek, zdalna rejestracja licencji i jej rozszerzeń itp. .

Oddział

Wymiana danych pomiędzy oddziałami firmy a centralą. Moduł umożliwia podłączenie programu zainstalowanego w oddziale do bazy danych znajdującej się w centrali firmy. Operator w oddziale pracuje faktycznie na bazie danych znajdującej się w centrali ale może mieć tak ustawiony dostęp, żeby widział tylko te dane które sam wprowadził (może też widzieć wszystko, zależy to od ustawienia odpowiedniego parametru przed administratora). Zakup modułu ma sens przy wykupieniu dodatkowej licencji na co najmniej jeden oddział. Moduł nie pracuje samodzielnie. Może być zakupiony tylko razem z programem TS.

Moduł JPK_FA

Moduł służy do tworzenia jednolitych plików kontrolnych faktur (JPK_FA). Pliki JPK z fakturami wysyłane są na ew. wezwanie urzędu skarbowego, za okres podany na wezwaniu. W tym momencie (początek 2018r.) obowiązek wysyłania dotyczy tylko faktur sprzedażowych. Moduł JPK_FA w programie TS-WIN tworzy plik automatycznie na podstawie faktur przychodowych wprowadzonych do systemu.

Moduł JPK_VAT

Moduł służy do tworzenia jednolitych plików kontrolnych VAT, które są wymagane przepisami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów. Jest to jeden z siedmiu rodzajów plików JPK – rejestr zakupu i sprzedaży VAT. Począwszy od 2018r. obowiązek tworzenia i wysyłania plików JPK_VAT obejmuje wszystkich przedsiębiorców. Pliki te należy wysyłać za każdy miesiąc bez wezwania urzędu. Moduł JPK_VAT w programie TS-WIN tworzy plik automatycznie na podstawie faktur przychodowych i kosztowych wprowadzonych do systemu.

Moduł PELE

Bankowość elektroniczna – generowanie i transmisja do systemów bankowych przelewów elektronicznych. Moduł służy do hurtowego tworzenia przelewów w elektronicznym pliku tekstowym i wysyłania przelewów do systemu bankowego. Moduł obsługuje formaty:

– dla przelewów złotówkowych: „Elixir-0” (wszystkie banki w Polsce),  
– dla przelewów walutowych: „MT 103” (m.in.Alior, ING, BPH, BZ WBK, Raiffeisen).

Obydwa w/w formaty są implementowane przez większość banków w Polsce, na życzenie klienta możemy przygotować dowolny format przelewu zgodny z wymaganiami dowolnego banku.

Moduł KHAN

Wymiana danych z programem FK (finansowo-księgowym). W ramach modułu KHAN program TS przygotowuje dane o sprzedaży i zakupach, które można wczytać do jednego z systemów: „CDN Optima” i „CDN Klasyka”, „RAKS SQL” i „RAKS 2000”, „Rewizor Nexo” i „Rewizor GT”, „Symfonia”, „Exact”. Dane mogą być też przygotowane w wewnętrznym formacie TS(XML). Moduł służy do wysyłania danych z programu głównego do systemu finansowo-księgowego. Moduł nie pracuje samodzielnie. Może być zakupiony tylko razem z programem TS. Jego używanie ma sens tylko wtedy, gdy Użytkownik lub Jego biuro rachunkowe pracuje na jednym z wymienionych wyżej programów FK lub jeśli w programie FK istnieje możliwość dostosowania importu danych do formatu XML

Moduł KPRO

Książka przychodów i rozchodów. Moduł służy do wysyłania danych z programu głównego do książki przychodów i rozchodów oraz do prowadzenia i drukowania tej książki.

Moduł EPRZ

Ewidencja przychodów (ryczałt). Moduł służy do wysyłania danych z programu głównego do ewidencji przychodów (podatek ryczałtowy oraz do prowadzenia i drukowania tej ewidencji.

Moduł RKAS

Kasa, raporty kasowe. Moduł służy do wysyłania danych z programu głównego do raportu kasowego oraz do prowadzenia kasy i drukowania raportów i dokumentów kasowych.

Moduł RBAN

Bank, raporty bankowe. Moduł służy do wysyłania danych z programu głównego do raportu bankowego oraz do kontroli stanu kont bankowych.

Na rok 2022 oferujemy wersję nr 13 programu TS

Zapraszamy do składania zamówień i pobierania aktualizacji

 • 14 grudnia 2021

  Kontrola statusów podatkowych VAT I VIES

 • 4 grudnia 2021

  Nowa wersja programu na rok 2022.

 • 20 grudnia 2020

  Nowa wersja programu na rok 2021.

 • 25 września 2020

  Aktualizacja Związana Ze Zmianami W Przepisach Podatkowych (Kody GTU Na Fakturach I W Plikach JPK).

 • 25 października 2019

  Wprowadziliśmy do programu funkcję generowania e-maili do kontrahentów i przewoźników w oparciu o szablony treści.

 • 5 lipca 2019

  Zmiana struktury pliku JPK-FA zgodnie z nowymi przepisami.

 • 5 marca 2019

  Rozbudowa kontroli upływających terminów.

 • 3 marca 2019

  Nowy instalator programu dla firm zarejestrowanych w Republice Czeskiej.

 • 26 lutego 2019

  Wybór układu punktów trasy na wydrukach. Poprawa kontroli kolejności dat punktów trasy.

 • 18 lutego 2019

  Zmiany przyspieszające dodawanie nowych kontrahentów.

 • 15 lutego 2019

  Wprowadziliśmy rozszerzenia do obsługi kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za obsługę zleceń i faktur po stronie kontrahenta/przewoźnika.

 • 11 lutego 2019

  Rozliczenie kosztów związanych z utrzymaniem samochodów.

 • 31 stycznia 2019

  Poprawiliśmy zarządzanie numeracją zleceń obcych (ZLo).

 • 25 stycznia 2019

  Dodaliśmy do tabeli zleceń kolumnę z opisem trasy. Trasa zlecenia w programie TS-WIN jest listą punktów załadunków i rozładunków, od wersji 10.11 tworzymy z tej listy opis w nowej kolumnie, wg której możemy filtrować i sortować zlecenia.

 • 22 stycznia 2019

  Modyfikacje, dzięki którym faktury mogą być księgowane w systemie Rewizor na różnych kontach w zależności od waluty i sposobu zapłaty.

 • 20 stycznia 2019

  Możliwość umieszczania na podpisie dokumentu operatora, który wystawił lub który ostatni zmienił dokument (dotychczas był to operator zalogowany). Możliwość umieszczenia nazwiska operatora na dokumencie kasowym KP/KW (jako wystawcy dokumentu). Możliwość unifikacji walut płatności na powiązanych zleceniach obcych i własnych (nowy parametr).

 • 17 stycznia 2019

  Drukowanie kart wynagrodzeń. Szybkie uzupełnianie tabeli "dni bez kursów".

 • 3 grudnia 2018

  Wprowadzenie na rynek wersji nr 10 programu TS na rok 2019

 • 13 września 2018

  Lista płac dla wszystkich pracowników.

 • 16 lutego 2018

  Rozszerzenie eksportu do systemu CDN Optima o korekty i faktury dwuwalutowe.

 • 12 lutego 2018

  Drukowanie faktur kosztowych w imieniu klientów (samofakturowanie). Drukowanie not uznaniowych.

 • 12 grudnia 2017

  Moduł JPK_FA - tworzenie jednolitych plików kontrolnych faktur według wymagań Ministerstwa Finansów.

  Wprowadzenie na rynek wersji nr 9 programu TS.

 • 11 października 2017

  Automatyczne pobieranie danych polskich przedsiębiorców z Bazy Internetowej REGON (BIR).

 • 30 lipca 2017

  Automatyczne sprawdzanie kontrahenta czy jest czynnym podatnikiem VAT. Funkcja wykorzystuje usługę z portalu podatkowego Ministerstwa Finansów.

 • 24 marca 2017

  Moduł JPK_VAT - tworzenie jednolitych plików kontrolnych VAT według wymagań Ministerstwa Finansów.

 • 21 lutego 2017

  Transmisja danych do systemu finansowo-księgowego „CDN OPTIMA”. Kolejny system FK, do którego można eksportować dokumenty księgowe z programu TS.

 • 17 lutego 2017

  Dostosowanie książki przychodów i rozchodów (moduł KPRO) do wymagań art. 26e ustawy o PIT.

 • 6 grudnia 2016

  Wprowadzenie wersji nr 8 razem z pierwszymi aktualizacjami - zmiana edycji danych wrażliwych, rozbudowa opcji numeracji dokumentów, poprawa niektórych formatów przelewów elektronicznych, możliwość przejścia do dokumentów z bilansu Wn/Ma, rozbudowa niektórych uprawnień użytkowników programu.

 • 7 października 2016

  Nowa tabela: biblioteka osób kontaktowych kontrahenta. Nowe pola tabeli zleceń i faktur sterujące kolorystyką, kursem przeliczania frachtu, kontrolą NIP-u, terminem płatności. Nowe parametry pracy z programem. Nowe parametry dokumentów finansowych. Dodatkowe opcje drukowania faktur.

 • 25 lipca 2016

  Przenoszenie do kosztów wyjazdu rozliczeń z kierowcami. W oknie "Tony i Tonokilometry" dodana biblioteka przedziałów ładownych. Szybkie wystawianie faktury w zakresie powtarzających się przychodów lub kosztów stałych. Usprawnienie potwierdzania zapłat i tworzenia przelewów.

 • 5 czerwca 2016

  Poprawa synchronizacji ciągników i naczep na zleceniach powiązanych. Nowe parametry rozszerzające funkcjonalność korespondencji. Własne stawki dla ryczałtów za noclegi wypłacane kierowcom.

 • 11 kwietnia 2016

  Poprawa synchronizacji zleceń spedycyjnych w zakresie opisu towaru. Kontrola przeterminowanych należności przy wyborze kontrahenta do zlecenia. Indywidualne limity blokowania kontrahentów wg salda. Usprawnienie zarządzania szablonami wydruków. Poprawa filtrowania tabeli faktur wysyłanych do ksiąg handlowych.

 • 18 marca 2016

  Synchronizacja tras, frachtów i danych ilościowych na zleceniach wzajemnie ze sobą powiązanych.

 • 14 marca 2016

  Blokowanie NIP-ów kontrahentów niewiarygodnych. Kontrola poprawności NIP-ów polskich i niemieckich. Umieszczenie skanu podpisu na zleceniach i fakturach. Informacja o transakcjach nabycia usług (m.in. na potrzeby sprawozdania GUS DNU-R). Osobna numeracji dla wybranych oddziałów (dotyczy licencji wielooddziałowych). Uzupełnienie wydruku raportu kasowego i bankowego o nazwę odbiorcy dokumentu.

 • 22 lutego 2016

  Drukowanie zestawienia rozliczenia zaliczek do kart drogowych.

 • 15 lutego 2016

  Wydawanie i rozliczanie zaliczek do kart drogowych, z możliwością wydrukowania wniosku o zaliczkę w dowolnym języku. Wyliczanie rentowności ciągników z uwzględnieniem kosztów ogólnofirmowych (bez spedycji).

 • 22 stycznia 2016

  Definiowanie czcionki dla adresów nadawcy i odbiorcy drukowanych na kopertach z programu TS. Funkcja wyszukiwania krajów i walut w bibliotekach po fragmencie nazwy kraju (waluty) w opcjach "Biblioteki: Inne: Kraje" i "Biblioteki: Inne: Waluty".

 • 19 stycznia 2016

  Dodane pole "Uwagi wewnętrzne (niedrukowane)" do zleceń i faktur. Pola te są widoczne w tabelach, dzięki czemu można wg nich sortować, filtrować itp. Poprawa metody przyporządkowania zlecenia do wyjazdu, tak aby trasa zlecenia dodawała się do trasy wyjazdu.

 • styczeń 2016 i lata poprzednie

  Opisy poprzednich wersji i aktualizacji znajdują się tutaj.