Uwaga!

Sprzedaż programu TS w wersji Windows została wstrzymana.

Więcej

Program TS w skrócie ...

Dla spedycji

Prowadzenie spedycji realizowane jest w programie poprzez przyjmowanie i wystawianie zleceń, wpisywanie faktur zakupowych za usługi transportowe od przewoźników i wystawianie faktur sprzedażowych za usługi spedycji. Do zleceń można wystawiać i przypisywać noty obciążeniowe oraz inne koszty i przychody o charakterze transportowym i ogólnym. Zlecenia spedycyjne można rozliczać we wszystkich walutach. Program umożliwia płatności częściowe, płatności VAT w złotówkach dla faktur walutowych, kompensaty, kontrolę salda płatniczego i wystawianie not odsetkowych. Program wykonuje kompleksową analizę rentowności spedycji. Program zawiera biblioteki przewoźników oraz ich kierowców, ciągników, naczep, towarów, tras, miejsc załadunku i rozładunku, odpraw celnych i wiele innych.

Dla transportu

Obsługa transportu w programie polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu i rozliczaniu zleceń transportowych wykonywanych własnym transportem. Zlecenia transportowe rozliczane są w ramach wyjazdów (kart drogowych) z uwzględnieniem zużycia paliwa i AdBlue, kilometrów, godzin pracy i delegacji, faktur, not i innych kosztów. Na podstawie trasy wyjazdu wyliczane są automatycznie diety kierowców i ryczałt za noclegi. Program zawiera cenniki usług transportowych z możliwością zdefiniowania różnych cenników dla różnych kontrahentów. Podobnie jak w przypadku spedycji program rozlicza zlecenia transportowe we wszystkich walutach. Wszystkie funkcje spedycyjne dotyczące płatności mają zastosowanie również do transportu. W programie wpisuje się i kontroluje własne ciągniki, naczepy i kierowców.

Księgowość

Program dla firm transportowych i spedycyjnych oferuje funkcje księgowości. Program TS umożliwia prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych w postaci książki przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów dla firm korzystających z uproszczonej formy opodatkowania w postaci ryczałtu ewidencjonowanego. Program TS zapewnia funkcje automatycznego przyporządkowania dokumentów księgowych do wybranej formy ewidencji. Do prowadzenia księgowości program dostarcza różne zestawienia księgowe: rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, jednolity plik kontrolny JPK, zestawienie różnic kursowych, rachunek wyników, a także informacje o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług i nabyciu usług. Użytkownicy z pełną księgowością mogą eksportować dane do zewnętrznych systemów finansowo księgowych.