Instalatory programu dla nowych użytkowników

Instalator programu serwisowego i bazy danych. Należy go pobrać i uruchomić na komputerze mającym pełnić rolę serwera postępując zgodnie z poleceniami instalatora. Jeśli jest to komputer z system linuksowym lub komputer znajdujący się poza firmą, to instalację należy skonsultować z nami.

Instalator programu głównego (klienckiego). Należy uruchomić na każdym komputerze z systemem Windows przeznaczonym do pracy na bazie danych postępując zgodnie z poleceniami instalatora. Może to być w szczególności ten sam komputer, na którym zainstalowano program serwisowy i bazę danych.

Instalacja w sieci lokalnej

W sieci składnik nr 1 instalujemy na komputerze centralnym, który będzie pełnił rolę serwera. Powinien być to komputer stacjonarny. Natomiast składniki nr 2 instalujemy na wszystkich stanowiskach. Instalacja w sieci jest analogiczna do instalacji na jednym komputerze z dwiema różnicami. Po pierwsze przed instalacją składnika nr 2 należy na serwerze odblokować zaporę sieciową na porcie nr 3050. Po drugie należy prawidłowo podawać nazwę serwera podczas pierwszego uruchomienia programu. Cały proces instalacji w sieci jest opisany w dokumentacji programu.

Instalatory programu w wersji TS-SQL

Użytkownicy programu w wersji TS SQL, którzy zakupili program przed rokiem 2015 i chcą przeinstalować system lub doinstalować kolejne stanowiska komputerowe powinni korzystać wyłącznie z powyższych instalatorów. W przypadku powtórnej instalacji składnika nr 1 należy skopiować bieżący plik bazy danych z serwera o nazwie TS.FDB. Domyślnie jest on w folderze C:\TS-BAZA\Firma 01. W tym pliku znajdują się wszystkie dane oraz ustawienia systemu łącznie z licencją. Po ponownym zainstalowaniu składnika nr 1 należy wymienić nowy (pusty) plik bazy na plik wcześniej skopiowany. To pozwoli odtworzyć cały system TS-SQL na komputerze lub w sieci. Sposób instalacji jest opisany w dokumentacji programu.

Instalacja do pracy przez internet

Łączenie programu TS z bazą danych na serwerze w sieci lokalnej odbywa się za pośrednictwem routera, którego stały zewnętrzny adres internetowy IP należy podać zamiast nazwy serwera w polu "Nazwa/IP komputera - serwera bazy danych". Aby połączenie było poprawnie zrealizowane należy w tym celu odpowiednio skonfigurować router. Po pierwsze należy ustawić przekierowanie portu nr 3050, podając jako adresata tego przekierowania serwer z bazą danych - tj. jego adres IP w sieci lokalnej. Serwer z bazą danych stanie się wtedy tzw. serwerem wirtualnym (virtual server). Po drugie, aby serwer wirtualny poprawnie funkcjonował jego lokalny adres IP musi być stały (statyczny). W tym celu należy zarezerwować ten adres w serwerze DHCP routera. Prosimy pamiętać, aby przed udostępnieniem bazy przez internet zmienić domyślne hasło dostępu do serwera Firebird. Należy w tym celu użyć polecenia Zmiana hasła administratora SYSDBA z menu Narzędzia w programie serwisowym TS Serwis.